مدیریت و منابع انسانی باور من بر این است ایران با اراده خودمان ساخته می شود. اگـــــــر روحیه و امید داشته باشیم. کوشش من در این وب سایت، ثبت دلنوشته ها، دغدغه های شخصی و مستند کردن ابزارها و روشهایی برای بهبود مدیریت و وضعیت منابع انسانی است. ایمیل:azaminejad@gmail.com همراه:11-16-210-0912 http://hrjournalist.com 2018-09-16T22:56:49+01:00 text/html 2018-08-24T20:19:28+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد واکنش رستورانهای زنجیره ای مک دونالد نسبت به مسمومیت 507 مشتری http://hrjournalist.com/post/522 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static3.eghtesadnews.com/thumbnail/bYYtvbFzDCTs/kzxwgq-JKBXtdnsW2DbwP_oAq30e7qnHfcABTZgEjDPeX92dFRcloTN87aVIrCjaywpgzrCJSonkiG3pI_QvVJMtK7Jf75PBNTzDAWzFE_13xCvBk6US8Q,,/%D9%85%DA%A9+%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF.jpg" alt=""></div> <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">بزرگترین رستوران زنجیره‌ای جهان است، که با بیش از ۳۵٬۰۰۰ شعبه در ۱۱۹ کشور(که ایران در میان انها نیست)، روزانه به ۶۴ میلیون مشتری سرویس می‌دهد.&nbsp;</font></span><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">اما مر</span><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: justify;">کز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا اعلام کرد شمار افرادی که طی چند هفته اخیر پس از مصرف سالادهای رستوران زنجیره‌ای مک‌دونالد دچار مسمومیت شده‌اند به&nbsp; ۵۰۷ نفر افزایش یافته است.</span></font></div><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">طبق گفته مقامات این مرکز، تاکنون مسمومیت ناشی از مصرف سالادهای مک‌دونالد در ۱۶ ایالت آمریکا از جمله میشیگان، مینه‌سوتا، کنتاکی، فلوریدا، ایندیانا، اوهایو و&nbsp;<span style="line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/نیویورک" title="نیویورک" dideo-checked="true" style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">نیویورک</a></span>&nbsp;مشاهده شده و تمام موارد&nbsp;<span style="line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/ابتلا+به+بیماری" title="ابتلا به بیماری" dideo-checked="true" style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">ابتلا به بیماری</a></span>&nbsp;گوارشی در آزمایشگاه‌ها مورد تایید قرار گرفته‌اند.&nbsp;</font></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3">تمام افراد مبتلا به صورت متفق‌القول اعلام کرده‌اند که پس از مصرف سالادهای مک‌دونالد دچار مسمومیت شده‌اند. آنها گفته‌اند که بلافاصله پس از مصرف این سالاد دچار سرگیجه، دل‌پیچه، تهوع و اسهال شدید شده‌اند.</font></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3">بعد از این اتفاق شرکت مک دونالد&nbsp;اعلام کرد با حذف کاهو در بیش از سه هزار شعبه خود در صدد جایگزینی تامین کننده جدید برای آن است.&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در بیانیه رسمی این شرکت آمده است: "سلامت و ایمنی مشتریان و افرادی که در رستوران های مک دونالد کار می کنند، همیشه اولویت ما است." "مک دونالد متعهد به بالاترین استانداردهای ایمنی و کیفیت مواد غذایی است و ما همچنان به همکاری و حمایت از مقامات نظارتی و بهداشت عمومی در تحقیقات خود ادامه می دهیم."</font></p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با این حال، سهام این شرکت همزمان با اعلام این خبر در روز پنجشنبه کاهش ملموسی را تجربه کرد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آنچه مسلم است شرکت مک دونالد از این مساله عبور خواهد کرد اما مشتریان هرگز رفتار حرفه ای و مسئولانه این شرکت را در قبال بروز این مساله فراموش نخواهند کرد.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p> text/html 2018-07-11T07:27:28+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد كارگاه آموزشی چالش رهبری- مجموعه ورزشی انقلاب http://hrjournalist.com/post/520 <font size="3" face="Mihan-Yekan"><a href="https://evnd.co/KDGWq" target="" title=""><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/LPImordad.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">ثبت نام آنلاین: <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><a href="https://evnd.co/KDGWq" target="" title="">https://evnd.co/KDGWq</a></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="border-block-start: unset; border-block-end: unset; border-inline-start: unset; border-inline-end: unset; margin-block-start: unset; margin-block-end: unset; margin-inline-start: unset; margin-inline-end: unset; padding-block-start: unset; padding-block-end: unset; padding-inline-start: unset; padding-inline-end: unset; offset-block-start: unset; offset-block-end: unset; offset-inline-start: unset; offset-inline-end: unset; block-size: unset; min-block-size: unset; max-block-size: unset; inline-size: unset; min-inline-size: unset; max-inline-size: unset; background: unset; background-blend-mode: unset; border: unset; border-radius: unset; box-decoration-break: unset; -moz-float-edge: unset; display: unset; position: fixed; float: unset; clear: unset; vertical-align: unset; overflow: unset; transition: unset; animation: unset; scroll-snap-points-x: unset; scroll-snap-points-y: unset; scroll-snap-destination: unset; scroll-snap-coordinate: unset; transform: unset; scroll-behavior: unset; scroll-snap-type: unset; overscroll-behavior: unset; isolation: unset; page-break-after: unset; page-break-before: unset; page-break-inside: unset; resize: unset; perspective: unset; perspective-origin: unset; backface-visibility: unset; transform-box: unset; transform-style: unset; transform-origin: unset; -moz-appearance: unset; -moz-orient: unset; will-change: unset; touch-action: unset; color: unset; columns: unset; column-fill: unset; column-rule: unset; content: unset; counter-increment: unset; counter-reset: unset; opacity: unset; box-shadow: unset; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); filter: unset; mix-blend-mode: unset; font-style: unset; font-variant: unset; font-weight: unset; font-stretch: unset; font-size: unset; line-height: unset; font-size-adjust: unset; font-kerning: unset; font-language-override: unset; font-feature-settings: unset; font-synthesis: unset; visibility: unset; writing-mode: unset; text-orientation: unset; color-adjust: unset; image-rendering: unset; image-orientation: unset; border-collapse: unset; empty-cells: unset; caption-side: unset; border-spacing: unset; text-transform: unset; hyphens: unset; -moz-text-size-adjust: unset; text-indent: unset; overflow-wrap: unset; word-break: unset; text-justify: unset; text-align-last: unset; text-align: unset; letter-spacing: unset; word-spacing: unset; white-space: pre; text-shadow: unset; text-emphasis: unset; text-emphasis-position: unset; -moz-tab-size: unset; -webkit-text-fill-color: unset; -webkit-text-stroke: unset; ruby-align: unset; ruby-position: unset; text-combine-upright: unset; text-rendering: unset; -moz-control-character-visibility: unset; list-style: unset; quotes: unset; -moz-image-region: unset; margin: unset; outline: unset; -moz-outline-radius: unset; outline-offset: unset; padding: unset; cursor: unset; pointer-events: unset; -moz-user-input: unset; -moz-user-modify: unset; -moz-user-focus: unset; caret-color: unset; top: 0px; right: unset; bottom: unset; left: unset; z-index: unset; flex-flow: unset; place-content: unset; place-items: unset; flex: unset; place-self: unset; order: unset; width: unset; min-width: unset; max-width: unset; height: unset; min-height: unset; max-height: unset; box-sizing: unset; object-fit: unset; object-position: unset; grid-area: unset; grid: unset; gap: unset; table-layout: unset; text-overflow: unset; text-decoration: unset; ime-mode: unset; -moz-user-select: text; -moz-window-dragging: unset; -moz-window-opacity: unset; -moz-window-transform: unset; -moz-window-transform-origin: unset; -moz-force-broken-image-icon: unset; text-anchor: unset; color-interpolation: unset; color-interpolation-filters: unset; fill: unset; fill-opacity: unset; fill-rule: unset; shape-rendering: unset; stroke: unset; stroke-width: unset; stroke-linecap: unset; stroke-linejoin: unset; stroke-miterlimit: unset; stroke-opacity: unset; stroke-dasharray: unset; stroke-dashoffset: unset; clip-rule: unset; marker: unset; paint-order: unset; -moz-context-properties: unset; dominant-baseline: unset; vector-effect: unset; stop-color: unset; stop-opacity: unset; flood-color: unset; flood-opacity: unset; lighting-color: unset; mask-type: unset; clip-path: unset; mask: unset; -moz-box-align: unset; -moz-box-direction: unset; -moz-box-flex: unset; -moz-box-orient: unset; -moz-box-pack: unset; -moz-stack-sizing: unset; -moz-box-ordinal-group: unset;">https://evnd.co/KDGWq</span></font> text/html 2018-07-11T07:23:52+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد كارگاه آموزشی چالش رهبری- مجموعه ورزشی انقلاب http://hrjournalist.com/post/519 <font size="3" face="Mihan-Yekan"><a href="https://evnd.co/KDGWq" target="" title=""><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/LPImordad.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">ثبت نام آنلاین: <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><a href="https://evnd.co/KDGWq" target="" title="">https://evnd.co/KDGWq</a></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="border-block-start: unset; border-block-end: unset; border-inline-start: unset; border-inline-end: unset; margin-block-start: unset; margin-block-end: unset; margin-inline-start: unset; margin-inline-end: unset; padding-block-start: unset; padding-block-end: unset; padding-inline-start: unset; padding-inline-end: unset; offset-block-start: unset; offset-block-end: unset; offset-inline-start: unset; offset-inline-end: unset; block-size: unset; min-block-size: unset; max-block-size: unset; inline-size: unset; min-inline-size: unset; max-inline-size: unset; background: unset; background-blend-mode: unset; border: unset; border-radius: unset; box-decoration-break: unset; -moz-float-edge: unset; display: unset; position: fixed; float: unset; clear: unset; vertical-align: unset; overflow: unset; transition: unset; animation: unset; scroll-snap-points-x: unset; scroll-snap-points-y: unset; scroll-snap-destination: unset; scroll-snap-coordinate: unset; transform: unset; scroll-behavior: unset; scroll-snap-type: unset; overscroll-behavior: unset; isolation: unset; page-break-after: unset; page-break-before: unset; page-break-inside: unset; resize: unset; perspective: unset; perspective-origin: unset; backface-visibility: unset; transform-box: unset; transform-style: unset; transform-origin: unset; -moz-appearance: unset; -moz-orient: unset; will-change: unset; touch-action: unset; color: unset; columns: unset; column-fill: unset; column-rule: unset; content: unset; counter-increment: unset; counter-reset: unset; opacity: unset; box-shadow: unset; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); filter: unset; mix-blend-mode: unset; font-style: unset; font-variant: unset; font-weight: unset; font-stretch: unset; font-size: unset; line-height: unset; font-size-adjust: unset; font-kerning: unset; font-language-override: unset; font-feature-settings: unset; font-synthesis: unset; visibility: unset; writing-mode: unset; text-orientation: unset; color-adjust: unset; image-rendering: unset; image-orientation: unset; border-collapse: unset; empty-cells: unset; caption-side: unset; border-spacing: unset; text-transform: unset; hyphens: unset; -moz-text-size-adjust: unset; text-indent: unset; overflow-wrap: unset; word-break: unset; text-justify: unset; text-align-last: unset; text-align: unset; letter-spacing: unset; word-spacing: unset; white-space: pre; text-shadow: unset; text-emphasis: unset; text-emphasis-position: unset; -moz-tab-size: unset; -webkit-text-fill-color: unset; -webkit-text-stroke: unset; ruby-align: unset; ruby-position: unset; text-combine-upright: unset; text-rendering: unset; -moz-control-character-visibility: unset; list-style: unset; quotes: unset; -moz-image-region: unset; margin: unset; outline: unset; -moz-outline-radius: unset; outline-offset: unset; padding: unset; cursor: unset; pointer-events: unset; -moz-user-input: unset; -moz-user-modify: unset; -moz-user-focus: unset; caret-color: unset; top: 0px; right: unset; bottom: unset; left: unset; z-index: unset; flex-flow: unset; place-content: unset; place-items: unset; flex: unset; place-self: unset; order: unset; width: unset; min-width: unset; max-width: unset; height: unset; min-height: unset; max-height: unset; box-sizing: unset; object-fit: unset; object-position: unset; grid-area: unset; grid: unset; gap: unset; table-layout: unset; text-overflow: unset; text-decoration: unset; ime-mode: unset; -moz-user-select: text; -moz-window-dragging: unset; -moz-window-opacity: unset; -moz-window-transform: unset; -moz-window-transform-origin: unset; -moz-force-broken-image-icon: unset; text-anchor: unset; color-interpolation: unset; color-interpolation-filters: unset; fill: unset; fill-opacity: unset; fill-rule: unset; shape-rendering: unset; stroke: unset; stroke-width: unset; stroke-linecap: unset; stroke-linejoin: unset; stroke-miterlimit: unset; stroke-opacity: unset; stroke-dasharray: unset; stroke-dashoffset: unset; clip-rule: unset; marker: unset; paint-order: unset; -moz-context-properties: unset; dominant-baseline: unset; vector-effect: unset; stop-color: unset; stop-opacity: unset; flood-color: unset; flood-opacity: unset; lighting-color: unset; mask-type: unset; clip-path: unset; mask: unset; -moz-box-align: unset; -moz-box-direction: unset; -moz-box-flex: unset; -moz-box-orient: unset; -moz-box-pack: unset; -moz-stack-sizing: unset; -moz-box-ordinal-group: unset;">https://evnd.co/KDGWq</span></font> text/html 2018-07-07T04:23:15+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت كوتاه-تغییر ساعات كار ادارات دولتی http://hrjournalist.com/post/518 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIL9NPYqwfqqa2_D1ACDCOSFLKLgMCSY7uRdrFJD-cgEaf7yeEHg" alt=""></div><font face="Mihan-Yekan" size="3">تغییر ساعات اجباری ادارات دولتی به دلیل گرمای هوا و كاهش مصرف انرژی در كشور، به طور یقین دستاوردها و پیامدهایی را در پی خواهد داشت.&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اما چند نكته قابل توجه است:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">1- در حالی كه طی اعلام رسمی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در خوشبینانه ترین حالت، متوسط میزان كار مفید در ادارات دولتی كشور حداكثر 22 دقیقه در روز است، می توان انتظار داشت با تغییر ساعت اعلام شده، هیچ تغییری (كاهش) در خروجی عملكرد ادارات دولتی مشاهده نشود.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">با آمار ارائه شده مذكور، اگر ادارات دولتی تنها فقط روزی یك ساعت هم به طور بهره ور كار كنند، عملكردی دو برابری نسبت به قبل خواهند داشت!&nbsp;</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">2- حداقل دستاورد جدی و قابل تامل كاهش ساعات كاری ادارات دولتی، تغییر الگوی ترافیك در كلان شهرها به ویژه تهران و كاهش محسوس مصرف انرژی برق و آب است.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">3-با توجه به اینكه</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;ساعت شروع كاری جدید موقت از ساعت 6 صبح الی 14:00اعلام شده است،&nbsp; ارباب رجوع ادارات دولتی احتمالا تجربیات جدیدی از رفتار كارمندان ادارات دولتی را تجربه خواهند نمود.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">4- اقدام كاهش ساعات كاری ادارات دولتی، با توجه به شرایط فعلی میزان بهره وری شاید اقدامی مناسب به نظر برسد اما در دراز مدت آسیب جدی در در آمد ناخالص ملی كشور خواهد گذاشت،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">چرا كه تاثیر میزان بهره وری نیروی كار ادارات دولتی بر میزان تولید ناخالص ملی در كشورها،&nbsp; موضوعی اثبات شده است.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">#سیدمحمداعظمی نژاد&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">#جامعه&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">#اقتصاد&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">#مردم&nbsp;</span></div> text/html 2018-06-10T05:02:10+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد رابطه جدی بین نابرابری درآمد و جرم و جنایت http://hrjournalist.com/post/516 <div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.economist.com/sites/default/files/imagecache/640-width/20180609_WOC986.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.economist.com/sites/default/files/imagecache/640-width/20180609_WOC986.png" alt=""></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">پنجاه سال پیش، گری بکر، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، استدلال کرد که همه جرمها منشاء اقتصادی است و همه جنایتکاران منطقی هستند</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مقاله اصلی بکر با عنوان «جرم و مجازات: یک رویکرد اقتصادی» نشان می دهد که این جنایتکاران، پس از ارزیابی هزینه-فایده بین دستاورد حاصل از قانون شكنی و احتمال دستگیری و مجازات دست به جرم و جنایت می زنند!‌</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در دنیای تصویر شده بیکر، كشورهایی &nbsp;که در آنها شكاف بیشتری بین سطح درآمد میان فقرا (مجرمان احتمالی) و ثروتمندان (قربانیان) وجود دارد، جرم و جنایت به مراتب بیشتر است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">نظرسنجی جدیدی توسط موسسه گالوپ، نظریه بکر را تایید می كند. از 148000</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">نفر در 142 کشور در مورد برداشتهای خود از جرم و جنایت در كشورشان سه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>سوال اصلی پرسیده شده است:</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 25.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آیا آنها به پلیس محلی اعتماد دارند؟</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 25.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>آیا وقتی به تنهایی در مسیر رفتن به خانه هستند، احساس امنیت می كنند؟</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 25.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="FA">آیا طی سال گذشته مورد حمله و سرقت واقع شده اند؟‌</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 25.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">4)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آیا تاكنون به جرمی متهم شده اند؟‌</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 7.5pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آزمون همبستگی بین این سوالات و میزان نابرابری درآمد (به وسیله ضریب جینی) در هر کشور مشخص نشان رابطه قوی و مثبت بین این سوالات و نابرابری درآمد است.(نمودارهای ارائه شده)‌</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">این که آیا افراد در هنگام رفتن به خانهاحساس امنیت می كنند یا نه قویترین رابطه را با نابرابری نشان می دهند. به عنوان مثال، در ونزوئلا، چهار پنجم از پاسخ دهندگان گفتند که معمولا تنها در مسیر خانه حركت و تردد نمی كنند، چرا كه آدم ربایی و زورگیری یک اتفاق معمول در کشور است. كشور ونزوئلا نوزدهمین كشور از نظر نابرابری در درآمدها در دنیا است. در مقابل، به طور کامل 95٪ از مردم در نروژ گفتند که آنها به راحتی و با امنیت كامل به تنهایی به خانه خود می روند! نروژ دوازدهمین كشور از نظر میزان برابری درآمد در دنیا است. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">دانیل هیکس در دانشگاه اکلاهما و جوآن هاموری هیکس در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی مطالعه تامل برانگیری در سال 2014 منتشر كردند. آنها نشان دادند در 20 سال گذشته آمریكایی ها <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بیشترین نابرابری را در هزینه های قابل ملاحظه ای مثل لباس، جواهرات، اتومبیل و حتی صرف غذا در رستوران،‌ احساس كرده اند و بیشترین جرایم خشونت آمیز نیز ناشی از عدم برابری در همین موارد است.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">بنابراین اگر هریك از این موارد را در زندگی خود دارید،‌ آن را به رخ نكشید،‌به خصوص اگر همسایگان یا همكاران یا دیگر شهروندان این امكانات در اختیار ندارند!‌</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34);">پی نوشت: شاخص جینی</span><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;یا&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34);">ضریب جینی</span><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;">&nbsp;شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA" title="ثروت" dideo-checked="true" style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ثروت</a><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;">&nbsp;در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;">#اكونومیست</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;">#اقتصاد&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px;">#سیدمحمداعظمی_ن‍ژاد</span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div><br> text/html 2018-05-30T02:58:32+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت http://hrjournalist.com/post/515 <div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.mehrnews.com/d/2016/09/28/4/2224859.jpg?ts=1486462047399" alt=""></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font color="#FF0000">عكس تزیینی است</font><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">از نظر من شغل معلمی، شغلی بسیار متمایز نسبت به سایر مشاغل است و هركسی #لیاقت حضور در این #شغل حساس را ندارد. بیست و یك سال پیش افتخار داشتم و كار حرفه ای خود را با شغل مقدس معلمی در یك دبیرستان نظامی شروع كردم و همیشه این شغل را مقدس می دانم . <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">1- اتفاق ناخوشایند رفتار یك معاون مدرسه در یكی از دبیرستان های تهران كه روز گذشته اخبار آن در رسانه ها منتشر، اتفاقی ساده ای نیست كه بتوان به سادگی از عبور كرد. به طور قطع این اتفاق نامبارك، جراحتی عمیق بر اعتماد افكار عمومی نسبت به وضعیت مدارس و فرهنگیان شریف و زحمتكش كشور است. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">2- پیش فرض ذهنی شهروندان در تمام دنیا آن است كه پس از محیط خانه،‌ امن ترین جا برای پرورش، توسعه و تربیت فرزندان مدرسه است. پسر سیزده ساله من و بسیاری از فرزندان دیگر، هر روز بیش از نه ساعت در مدرسه هستند. همه ما فرزندانمان را به این امید به مدرسه می فرستیم تا دانش و مهارتهای اجتماعی كسب كنند نه اینكه به جسم و روح آنها تجاوز شود. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">حالا باید مسئولان ارشد آموزش و پرورش به تمامی پدران و مادران كشور پاسخ دهد كه با چه ضمانت و اعتمادی فرزندان خود را به مدارس بسپارند. وقتی معاون انضباطی یك مدرسه پسران جوانی كه در دوران بحرانی بلوغ هستند با نمایش فیلم های پورن و كلمات پلشت تحریك می كند و خیلی اقدامات دیگری از نوشتن آن معذورم؛ چگوه مادران و پدران فرزندان خود را به مدرسه بفرستند؟!</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">3-وزیر محترم آموزش و پرورش در توییتی نوشته بودند كه فرد مذكور نیروی غیررسمی آموزش و پرورش بوده است، مگر نه این است كه ده سال گذشته هزاران نفر افراد فاقد صلاحیت در آموزش و پرورش رسمی شدند؟!‌ این موضوع ارتباطی به رسمی بودن و غیررسمی بودن فرد خاطی ندارد. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">4- در دنیای حرفه ای پروتكل مهمی برای كسانی كه شغل آموزش،‌ مشاوره و مربی گری را پیشه می كنند وجود دارد و آن اینكه این افراد حق ندارند تحت هیچ شرایط با فراكیران و مراجعین خود وارد موضوعات و درگیری جنسی شوند. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">5- همه كسانی كه درگیر فرایند جذب و استخدام نیروی انسانی هستند به خوبی می دانند كه كنترل صلاحیت های روحی، روانی علاوه بر صلاحیت های حرفه ای حایز اهمیت است. مساله كنترل دقیق #سلامت_روان افراد به ویژه در بدنه آموزش و پرورش&nbsp; بسیار مهم است،‌ بدون تردید بیماران پدوفیلی جایی در بدنه آموزش و پرورش ندارند. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">6- در همین یادداشت از وزیر محترم آموزش و پرورش به عنوان یك مطالبه ملی درخواست می كنم كه برنامه جامع و فوری برای ارزیابی سلامت روانی و رفتاری برای تمامی افراد شاغل مدارس كشور ارائه و اجرا نماید و به عنوان یك كسی كه سال هاست در این حوزه فعالیت دارد، برای همكاری در این اقدام مهم و ملی اعلام آمادگی می نمایم و از تمامی افراد متخصص كشور نیز می خواهم به عنوان یك مسئولیت اجتماعی در این امر كمك كنند. باید كمك كنیم كه زیرساخت مهم آموزشی كشور كه مسئولیت تربیت مردان و زنان فردای كشور را برعهده دارند مورد اعتماد ملی باقی بماند. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">از وزیر محترم آموزش و پرورش مطالبه و درخواست می كنم در گزینش افراد، به جای پرسیدن از شرایط شب اول قبر و چگونگی غسل میت و ...، وضعیت رفتاری و كنترل سلامتی روانی افراد را نشانه گیری كند و در بدنه فعلی آموزش و پرورش پس از شناسایی افرادناموجه،&nbsp; بدون هیچ تساهلی نسبت به اخراج فوری و قاطع آنها اقدام نماید. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">7- متاسفانه باید گفت با توجه به وضعیت فعلی، تا زمان اقدامی عملی،‌ هیچ ضمانتی در عدم تكرار چنین اتفاقی نیست و امیدوارم دوباره چند روز یا چند ماه دیگر دردنامه ای برای اتفاقی مشابه ننویسم. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">به امید فردایی بهتر <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">#سیدمحمداعظمی_نژاد</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div> text/html 2018-05-29T06:37:21+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد تور آموزشی چالش رهبری-جزیره كیش http://hrjournalist.com/post/513 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/kish9711.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جهت اطلاعات از جزئیات،‌برنامه و ثبت نام آنلاین تور آموزشی چالش رهبری به لینك زیر مراجعه كنید:‌</font></div><div align="left"><a href="https://evnd.co/KDGWq" target="" title=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">https://evnd.co/KDGWq</font></a></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font><br></div> text/html 2018-05-21T06:16:55+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد باهوش! http://hrjournalist.com/post/512 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.toolgram.ir/Uploads/PostContents/TextWithMedia/45068cf2-68fe-496d-9d2d-f031c22d44f7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><a href="http://storage.toolgramcdn.com//Posts/TextWithMedia/45068cf2-68fe-496d-9d2d-f031c22d44f7.jpg" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; color: rgb(23, 156, 222); text-decoration: none; -webkit-transition: 300ms; transition: 300ms; font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">⁠</a><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">با هوش! (اثر شل سیلور استاین)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">بابام یه پونصد تومنی بهم داد؛</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">لابد چون خیلی باهوشم بهم داد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">من هم اون رو بادوتا دویست تومنی عوض كردم،بی خیال،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">چون دوتابیشترازیه دونه س دیگه به هرحال!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">دوتا دویست تومنی روبرداشتم و بردم،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">دادم به «لو»وباهاش تاخت زدم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">به جاش سه تا صدتومنی گرفتم،به گمونم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">نمی دونست سه تابیشتر ازدوتاس؛ولی من می دونم!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">یك كم بعدش «بیتس»پیر كه چشماش نمی بینه،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">اومدوچون اصولاًنمی تونه ببینه،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">بهم چهارتاپنجاهی داده،سه تاصدی روگرفته.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">چهار تابیشتر ازسه تاس؛چقدر یارو خرفته!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">من هم چهار تا پنجاهی روبردم پیش «هایرم كومز»،دوستم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">-البته بعداینكه مغازهْ دونه فروشی اش راجستم-</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">اون خنگ خداهم پنج تا بیست تومنی دادبه جاشون.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">پنج تابیشترازچهارتاس دیگه .جونمی جون!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">بعدرفتم و نشونش دادم به بابام</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">ولی یكهو صورتش سرخ شد بابام،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">چشماش روبست و سرش روتكون داد هر طرفی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">از من بهش اینقدر غرور داد كه نزد حرفی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><img alt=" text/html 2018-05-20T02:39:01+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت- ازدواج نمادین http://hrjournalist.com/post/510 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/02/30/13970230000116_PhotoL.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Yekan" size="3"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div>در حالیكه كه اخبار مختلفی از جنگ افروزی و تعارض در برخی نقاط مختلف دنیا به ویژه خاورمیانه به گوش می رسد،‌ روز گذشته یكی از پرهرینه ترین و پربیننده ترین مراسم ازدواج سلطنتی در كشور انگلستان بین شاهزاده هری و مگان ماركل برگزار شد. شاید جالب باشد كه بدانید این عروسی بر خلاف مراسم ازدواج پرنس ویلیام و كیت میدلتون كه مراسمی حكومتی به شمار می آمد و سران حكومتی و سیاسیدر آن دعوت داشتند، یك مراسم خانوادگی بود و&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;حتی ترزا می نخست وزیر انگیس به آن دعوت نشده بود!‌</span><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">هزینه كلی این عروسی چیزی حدود 50 میلیون پوند تخمین زده&nbsp;می&nbsp;شود&nbsp;كه&nbsp;بیش&nbsp;از&nbsp;90درصد&nbsp;آن&nbsp;صرف&nbsp;مسایل&nbsp;امنیتی&nbsp;و&nbsp;حفاظتی(تك&nbsp;تیراندازها، پلیس مخفی و سیستم ضدهوایی) شده&nbsp;است. این مراسم 600 مهمان ویژه داشته است كه تمامی آنها در كاخ كنزینگتون حضور داشتند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 16px; line-height: 22.3999996185303px;">خرج مراسم نظیر غذا، نوشیدنی، گل‌ها و لباس نزدیک به ۲/۷ میلیون دلار شده است که ۷۳ برابر یک عروسی معمولی در بریتانیا است.</span><font size="3"><br></font></font><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">به نظر می رسد این عروسی سلطنتی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی دارد:‌<br></span><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">- ایجاد هیجانات مثبت در جامعه انگلیس:‌ </b><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">روز گذشته مردم كشور انگلستان و البته بسیاری از كسانی كه مراسم ازدواج سلطنتی را به صورت زنده مشاهده كردند،‌ هیجان زده و خوشحال از این رویداد ویژه بودند و احتمالا با تولید سروتونین و اكسی تونین حال خوبی را تجربه كردند.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://i.guim.co.uk/img/media/8bb11f870cafd8cfa6817e5dcd160586017765f4/0_99_3500_2100/master/3500.jpg?w=620&amp;q=55&amp;auto=format&amp;usm=12&amp;fit=max&amp;s=02cbad37548603deac73a99e3b2668e6" alt=""></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>-استفاده از سرمایه اجتماعی برای ارسال چند پیام:‌ </b>مراسم ازدواج مگان ماركل 36 ساله و شاهزاده هری 33 ساله، می تواند پیام های مهمی را افراد جامعه داشته باشد:</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font color="#ff0000" style="font-weight: bold;">- هر رویایی در زندگی قابل تحقق است:‌ </font><font>مگان ماركل در حالی عروس خانواده سلطنتی می شود كه پیش از این یكبار ازدواج كرده است، سه سال از همسر خود بزرگتر است و از نظر طبقه اجتماعی خانوادگی نیز بسیار متفاوت است. این رویداد نشان می دهد كه چگونه رویاهای مگان مركل به عنوان یك مدل و هنرپیشه ساده آمریكایی محقق می شود. این اتفاق نشان میدهد مهم ترین بخش محدودیت در ذهن افراد است. روز گذشته&nbsp;</font></font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; font-weight: bold;">- تاكید بر تشكیل خانواده:‌ </span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">با وجود مسایل جدی كه در جوامع غربی درباره ازدواج و تشكیل خانواده وجود دارد، این رویداد با استفاده از سرمایه اجتماعی برگزار كنندگان آن،‌پیامی مشوق برای افراد جامعه انگلستان به شمار می آید. همانطور تولد فرزندان شاهزاده ویلیام و همسرش كیت میدلتون تاكیدی بر اهمیت تشكیل خانواده است.</span></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; font-weight: bold;">ج- تاكید بر سادگی ظاهری:‌&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">نوع پوشش و آرایش عروس و داماد در این مراسم قابل تامل است. پوشیدگی لباس و حداقل میزان آرایش &nbsp;و حتی حلقه كاملا ساده در عروس سلطنتی و پوشش لباس نظامی داماد(كه البته جز رسوم آنها است).</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.euronews.com/articles/stories/03/15/77/37/606x449_cmsv2_bbf932d7-c65f-5861-bbdd-57360f82a15d-3157737.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div> </div> text/html 2018-05-14T06:31:24+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد وبینار آموزشی «با انتخاب خود بزرگ شوید»-جلسه دوم http://hrjournalist.com/post/509 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.eventbox.ir/10x-wbnar02" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/10xwbanr22.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای ثبت نام به لینك زیر مراجعه نمایید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><a href="http://www.eventbox.ir/10x-wbnar02" target="" title=""><font size="3">http://www.eventbox.ir/10x-wbnar02</font></a></div> text/html 2018-05-12T09:22:17+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت http://hrjournalist.com/post/507 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bangkok-net.ir/wp-content/uploads/2017/02/DSC9971.jpg" alt=""></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به خوبی یادم هست وقتی یكی از بستگان درجه یك من دچار عارضه تومور مغزی شده بود، پزشك جراحش چگونه با ما صحبت كرد، او گفت:‌«شما با شرایط دشواری پس از جراحی روبرو خواهید بود، روزهای دشواری در انتظار شما و بیمار شما در روزهای نقاهت پس از جراحی در انتظارتان خواهد بود، اما باید با صبوری، بردباری و آمادگی روحی و جسمانی از این روزها عبور كنید، چون اگر اینگونه رفتار نكنید همه شما بازنده خواهید بود.» و خوشبختانه آن روزها ها با همه مرارت هایش گذشته است.&nbsp;</font><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اما دلیل نگاشتن این پیشگفتار واقعی،‌شباهت زیادی است وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فعلی با آن دارد.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">1- شاید یكی از كاربردی روشها برای ایجاد كاهش التهابات روانی در جامعه، دادن آمادگی به افراد است. بهتر است به آنها گفته شود كه برای شرایط دشوار اقتصادی آمادگی داشته باشند تا اینكه به آنها اطمینان خاطر بدون پشتوانه ای از آینده به آنها داده شود.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">2- اگر تك تك افراد جامعه آگاه از این باشند كه روزها و ماه های پیش روی آنها،‌ بسیار دشوارتر از سالهای گذشته است، آمادگی مناسب تری برای مواجهه با آن خواهند داشت. وقتی به مردم وعده داده می شود كه نگران #فیلترینك، #ارز و #شرایط_آینده نباشند و در عوض آنچه در شرایط واقعی مشاهده می كنند #عدم_ثبات و قطعیت است،‌نتیجه چیزی جز التهابات روانی، ایجاد تشنگی،‌طمع برای خرید و انبارش ارز و كالاهای اساسی نخواهد بود.&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">3- می توان احتمال داد كه تغییرات اقتصادی چند ماهه گذشته خواسته یا ناخواسته بر شرایط تامین، عرضه،‌قیمت و توزیه كالاهای اساسی، دارو و درمان و بسیاری محصولات و از خدمات تاثیر خواهد گذاشت و بهتر است افراد جامعه نسبت به این شرایط آگاهی و آمادگی داشته باشند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">آنچه مسلم است، &nbsp;مردم ما باید باور داشته باشند كه آینده روشن است و این باور مهم را یك امیدواری بیهوده نپندارند. جامعه ایرانی همیشه نشان داده است كه از شرایط بسیار دشوار نیز پابرجا مانده اند و نقطه ای بهتر از گذشته دست یافته اند.</span></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">عكس:‌ بازار تهران- نمادی از جاری بودن زندگی&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">#سیدمحمداعظمی-ن‍ژاد&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تهران-21اردیبهشت1397</font></div> text/html 2018-05-07T04:56:15+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد خدا بزرگ است... http://hrjournalist.com/post/506 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.aryanews.com/Incsys/Photo.aspx?image=/Uploads/NewsPics/20170730094749780.jpg&amp;width=300&amp;height=225" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="2">عكس تزیینی است</font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">زن و مرد میانسال در خروجی فروشگاه زنجیره ای «ارزان فروش» معروف در كنجی نشسته بودند. صورت و چهره ها هر دوی آنهانشان كمرنگی سرزندگی و امید به آینده دیده می شد. آنها فهمیده بودند كه تغییرات قیمت امروز كالاها دخل و خرج آنها را كاملا از تعادل خارج می كند.</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این زوج كه هردو بالای هفتاد سال سن دارند و بازنشسته هستند،‌ از طریق حقوق بازنشستگی خود امرار معاش می كنند و به طور طبیعی به شرایط سنی و فیزیكی امكان اشتغال و كسب درآمدی غیر از همان حقوق اندك ندارند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آدم های شبیه به این دو در جامعه ما كم نیستند. دغدغه آنها فیلتر شدن تلگرام، بالا رفتن نرخ ارز، برجام و ... نیست. دغدغه آدم هایی مثل آنها آن است كه وقتی فرزندان و نوه هایشان در پایان هفته به خانه آنها می روند، بتوانند چند قطعه میوه، یا غذایی شبیه زرشك پلو با مرغ برای آنها تدارك ببیند هرچند حاضرند در طول هفته با حداقل خوراك و شرایط زندگی سر كنند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آنها هنوز دارند با هم پچ پچ می كنند و با هم به نتیجه می رسند كه این هفته بهانه ای بتراشند تا بچه ها به منزلشان نیایند‌،‌ تا هفته بعد هم خدا بزرگ است،‌ شاید تلگرام باز شود و دلار ارزان شود،‌آن وقت حتما مرغ هم از كیلویی 8 هزار تومان به قیمت قبلی 6 هزار تومان می رسد و....&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خدا حتما بزرگ است.....</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2018-05-06T02:32:07+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد راهکارهایی برای قدردانی از کارکنان بدون پرداخت حقوق بیشتر http://hrjournalist.com/post/501 <p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 28.1599998474121px;">این نوشتار در روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ 97/02/16 منتشر گردید.&nbsp;</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; text-align: justify;"><span class="g-writer" style="box-sizing: border-box; display: block; line-height: 28.1599998474121px;"><span class="src-b" style="line-height: 28.1599998474121px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; box-sizing: border-box; display: inline; color: rgb(85, 85, 85);">منبع: entrepreneur :&nbsp;</span><span style="line-height: 28.1599998474121px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(63, 63, 63);"></span><span style="line-height: 28.1599998474121px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(63, 63, 63);">کارکنانی که «ارزش» ایجاد می‌کنند، بدون تردید برای سازمان یک «سرمایه» مهم به شمار می‌آیند. به کارکنان خود عشق و علاقه نشان دهید، آنها با وفاداری و تعهد پاسخ شما را خواهند داد.</span></span><span class="g-writer" style="text-align: center; box-sizing: border-box; display: block; line-height: 28.1599998474121px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.profitguide.com/wp-content/uploads/2015/04/Happy_Office_Workers-I_Desadaphorn-iStock_42477956-450_x_300.jpg" alt=""></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شاید دغدغه افراد دریافت جایزه‌ای بزرگ یا یک هفته اضافه کاری تشویقی نباشد، اما گاهی اوقات کارکنان فقط احساس نیاز به قدردانی دارند. مدیرانی که نمی‌توانند تلاش‌های کارکنان خود را به رسمیت بشناسند نه‌تنها تنش در روابط خود ایجاد می‌کنند، بلکه بهره‌وری تیم‌هایشان را نیز کاهش می‌دهند. براساس یک نظرسنجی در مورد انگیزه کارکنان، ۶۹ درصد افراد اظهار کرده‌اند، در صورتی‌که رهبرانشان از کارشان قدردانی کنند، باانگیزه تر کار خواهند کرد! اما اگر کارکنان قدردانی مناسبی از سوی رهبران خود دریافت نکنند، نه تنها به سختی کار نمی‌کنند بلکه به‌دلیل احساس دیده نشدن، عملکرد خود را در سطح متوسط یا کمتر از آن نگه می‌دارند. در این حالت تنها انگیزه آنها برای انجام کارها، حفظ شغل‌شان است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وقتی کارکنان مورد تشویق و قدردانی قرار می‌گیرند، انگیزه بسیار بیشتری نسبت به‌کار خود خواهند داشت. با القای تدریجی به رسمیت شناختن تلاش‌های افراد به عنوان بخشی از فرهنگ شرکت، نه تنها روحیه کارکنان بهبود می‌یابد، بلکه موجب افزایش بهره‌وری آنها خواهد شد. هریک از کارکنان ممکن است ترجیح متفاوتی برای دریافت بازخورد و روش قدردانی داشته باشند. بعضی ترجیح می‌دهند که قدردانی از آنها به صورت یک جلسه خصوصی و فردی انجام شود، درحالی‌که برخی دیگر از قدردانی در میان جمع همکاران لذت می‌برند. در این نوشتار راهکارهایی جایگزین برای قدردانی از تلاش کارکنان و نشان دادن ارزشگذاری به مشارکت آنان ارائه شده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۱. فرصت‌های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF" title="رشد" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">رشد</a></span>&nbsp;شغلی پیشنهاد دهید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تجارب یادگیری ممکن است به اندازه یک میهمانی شام سرگرم‌کننده نباشد، اما برخی از کارکنان پاداش خود را در قالب دریافت یک دانش جدید ترجیح می‌دهند. به کارکنان منابع جدیدی برای گسترش افق‌های کاری آنها اختصاص دهید و سپس فرصت‌هایی ایجاد کنید تا بتوانند در خارج از محدوده شرح وظایف شان ایفای نقش کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یکی از روش‌های مناسب برای آموزش کارکنان خودانگیخته، پیاده‌سازی یک سیستم آموزش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9" title="الکترونیک" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">الکترونیک</a></span>&nbsp;(Elearning) است. در حال حاضر در کشور ما شرکت‌های معتبری وجود دارند که بسته‌های بسیار مناسب و معتبر آموزشی با فهرستی از بهترین گزینه‌ها را ارائه می‌دهند که کارآفرینان و رهبران کسب‌وکار را قادر می‌سازد تا آنها را با هم مقایسه کنند و بهترین انتخاب را انجام دهند. کارکنان از سرمایه‌گذاری در رشد حرفه‌ای خود احساس قدردانی می‌کنند و شرکت نیز در نتیجه آن، یک&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1" title="نیروی کار" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">نیروی کار</a></span>&nbsp;ماهر و کارآمد را به دست می‌آورد. هر دو طرف برنده هستند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۲. یک تجربه سرگرم کننده در طول روز تدارک ببینید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">غذا یک منبع عالی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C" title="انرژی" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">انرژی</a></span>&nbsp;و انتخاب مناسب برای قدردانی است. تقریبا همه افراد مهمانی و دورهم بودن را دوست دارند البته رابطه پیچیده‌ای بین غذا و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C" title="شادی" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">شادی</a></span>&nbsp;وجود دارد، اما به‌طور کلی اگر غذای مناسب ارائه شود، می‌تواند پتانسیل واقعی برای رضایت طولانی‌مدت در محل کار را فراهم کند. در صورتی که شرکت شما برای زمان استراحت بودجه‌ای برای صرف تنقلات در نظر گرفته است، یکی از بهترین مکان‌ها برای قدردانی از افراد در زمان استراحت است چرا که نیاز به خروج افراد از محیط کار نیست. تجربه یک&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87" title="صبحانه" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">صبحانه</a></span>&nbsp;یا ناهار کاری مشترک نیز زمان مناسبی برای قدردانی از تلاش افراد است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۳.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA" title="سلامت" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">سلامت</a></span>&nbsp;و رفاه کارکنان را تسهیل کنید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کارکنان سالم معمولا کارآمدتر و بهره‌ورترند و کمتر از حد معمول از بیمه استفاده می‌کنند و در طول روز انرژی بیشتری دارند. به همین دلیل ۸۷ درصد از کارفرمایانی که از سوی موسسه Healthcare Trends در سال ۲۰۱۵ مورد بررسی قرار گرفتند، مشوق‌های قوی برای کارکنان خود برای ورزش کردن،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87" title="تغذیه" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">تغذیه</a></span>&nbsp;بهتر یا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D9%88%D8%B2%D9%86" title="کاهش وزن" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">کاهش وزن</a></span>&nbsp;در نظر گرفته‌اند. یک برنامه مشوق سلامتی برای کارکنان در نظر بگیرید. برای مثال برای افرادی که در ساعات پس از کار به فعالیت‌های ورزشی می‌پردازند، ‌اضافه کاری لحاظ کنید. به این ترتیب افراد دیگر که نسبت به سلامت خود بی تفاوت هستند، به انجام برنامه‌های سلامت تشویق می‌شوند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۴. کارکنان را در تصمیمات و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت درگیر کنید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با اجازه دادن به کارکنان برای کمک به تصمیم‌گیری‌هایی که&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF" title="درآمد" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">درآمد</a></span>&nbsp;و سود شرکت به آن گره خورده است، اعتمادسازی کنید. این به آن معنا نیست که کارکنان باید در مورد هر تصمیم کلیدی در شرکت رای بدهند، اما کارکنانی که احساس می‌کنند نظراتشان ارزشمند است، بیشتر احتمال دارد که برای ماموریت شرکت سخت کار کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۶ درخصوص مشارکت کارکنان انجام گرفته است، ۸۸ درصد از کارکنان به‌ویژه افرادی که در محدوده سنی ۲۰ تا ۲۵ سال قرار دارند، زمانی که در تصمیم‌گیری‌ها به مشارکت گرفته می‌شوند و اثرات مثبت اجتماعی از طریق کار به‌دست می‌آورند، بسیار عملگراتر و نتیجه محورتر عمل می‌کنند. اجازه دهید کارکنان به‌طور داوطلبانه در برنامه‌ریزی توسعه‌ای شرکت مشارکت کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۵. برنامه‌ای برای شناخت همکاران اتخاذ کنید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بررسی مشترک انجام شده در SHRM و Globoforce نشان می‌دهد ۴۱درصد از شرکت‌های مورد بررسی که برنامه‌هایی برای اجتماعی سازی و شناخت همکاران اجرا می‌کنند، میزان رضایت مشتری بالاتری دارند. کارکنان با ایجاد این برنامه‌ها می‌توانند بهترین روش رفتار و انجام کار در سازمان را درک کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۶. به کارکنان زمان آزاد بیشتری بدهید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">زمان آزاد شبیه دادن&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D9%84" title="پول" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">پول</a></span>&nbsp;به افراد(یا حتی بهتر از آن) است که می‌تواند در قالب برنامه‌های کاری انعطاف پذیر به افراد داده شود. سعی کنید با این روش فرصت‌های زیادی برای ایجاد تعادل کار و زندگی متناسب با نیازهای کارکنان فراهم کنید. با این وجود نیازهای افراد یکسان نیست.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86" title="والدین" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">والدین</a></span>&nbsp;برنامه‌های روزانه انعطاف پذیر را برای انتخاب بچه‌ها از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87" title="مدرسه" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">مدرسه</a></span>&nbsp;نیاز دارند. کارکنان علاقه مند به سفر، از فرصت‌های سفرهای برون شهری لذت می‌برند، حتی اگر لازم باشد، ‌آنها حاضر به دورکاری هستند.&nbsp; به کارکنان نشان دهید که با آنها به عنوان انسان، نه به‌عنوان زنبورهای کارگر احترام می‌گذارید و به این ترتیب خواهید دید آنها بهترین عملکرد را در ساعات کاری از خود به نمایش می‌گذارند.</font></p> text/html 2018-04-22T04:13:47+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد وبینار آموزشی «با انتخاب خود بزرگ شوید»-جلسه اول http://hrjournalist.com/post/499 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.toolgram.ir/Uploads/Posts/Images/f89ba454-c747-4dc3-8e64-2063476bd900.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 20px; text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">#وبینارآموزشی-جلسه اول</font></span></div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 20px; text-align: start;"><div style="text-align: right;">راه های موفقیت در شرایط عدم قطعیت،‌آشوب و شانس</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 20px; text-align: start;"><div style="text-align: right;">ظرفیت این وبینار 25 نفر می باشد.&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 20px; text-align: start;"><div style="text-align: right;">لینك ثبت نام آنلاین:‌</div></span></font><div style="text-align: right;"><br></div></div><div style="text-align: left;"><a href="http://www.eventbox.ir/10x-wbnar01" target="" title=""><font size="3">http://www.eventbox.ir/10x-wbnar01</font></a></div> text/html 2018-04-19T20:02:20+01:00 hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد اعتماد... http://hrjournalist.com/post/498 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.toolgram.ir/Uploads/Posts/Images/f515dad9-2b53-4ef1-881d-7ed8186433c2.jpg" alt=""> <div><br></div><div><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">⁣#اعتماد&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#چالش_رهبری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#توسعه</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#مهارت_رهبری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#کارگاه_آموزشی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#سیدمحمداعظمی_نژاد</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">⁣https://evnd.co/CKqS2</span></div>